Hond & Co
Hond & Co houdt echt van honden en dat is ons uitgangspunt.
Behandel je hond zoals je zelf behandeld wilt worden.

Artikel streekbeeld 31 juli 2007
Artikel streekbeeld 31 maart 2009

CopyRight en Disclaimer:

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan onze site besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten op de site onvolledig c.q. onjuist zijn.

De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Hond & Co.

Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

Hond & Co sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen.

Daarnaast is Hond & Co niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie, die door middel van de site verkregen is.