Hond & Co
Hond & Co houdt echt van honden en dat is ons uitgangspunt.
Behandel je hond zoals je zelf behandeld wilt worden.
Hoe zien honden de wereld om ons heen? Lees meer De hondenneus. Lees meer Wat hoort onze hond? Lees meer
Kunnen onze honden denken? Lees meer De persoonlijke zone van je hond. Lees meer Vermenselijken van je hond. Lees meer
Wat is goed leiderschap? Lees meer Halsband of tuig(je)? Lees meer Onze hond en warmte. Lees meer
Onze hond en koude. Lees meer Meer ruimte voor honden met problemen - Gele hond.nl Lees meer


Hoe zien honden de wereld om ons heen?

Heb je wel eens meegemaakt dat je hond plotseling op een afstand tegen een vuilzak of een paaltje o.i.d. begint te blaffen? Wel eens afgevraagd wat ze eigenlijk zien?
Vroeger dacht men dat honden alleen maar grijstonen of 'zwart-wit' konden zien. Nader onderzoek heeft aangetoond dat honden wel degelijk kleuren kunnen zien, maar wel anders dan mensen (zie foto 1).

Ons netvlies bevat "kegeltjes" en "staafjes". Kegeltjes zorgen er voor dat we kleuren kunnen zien en staafjes zijn erg lichtgevoelig en kunnen de lichtintensiteit detecteren, maar ze kunnen geen kleuren onderscheiden. Honden hebben meer staafjes en minder kegeltjes dan mensen. Ze zien dus wel kleuren, in tegenstelling tot wat men vroeger dacht, maar wel anders dan mensen.
Het oog van de hond heeft 2 verschillende types kegeltjes, die op groen of blauw licht reageren. Dit in tegenstelling tot de mens, die over 3 verschillende types beschikt, die op rood, groen en blauw licht reageren. Onze honden zien de kleur rood en geel niet. Een rood voorwerp in het gras zullen ze dus veel slechter zien dan wij.

In de prachige kijkers van je hond bevindt zich een lichtreflecterende (Tapetum lucidum - Latijn voor tapijt van licht) laag van cellen. Deze laag van cellen kaatst invallend licht terug en versterkt zo het bestaande licht. Dit, samen met het feit dat ze meer staafjes hebben, verklaart, waarom honden in het donker veel beter kunnen zien dan mensen, bij wie deze laag afwezig is.

Ook zien honden beweging beter dan mensen. Mensen zien wel meer details. Onze ogen kijken recht vooruit, die van een hond een beetje opzij. Honden kunnen dus meer rondom zien, maar wij kunnen diepte beter inschatten (zie foto 2). Een stilstaand voorwerp is voor een hond moeilijker in te schatten, qua afstand. Een bewegend voorwerp is voor een hond makkelijker te zien.

Dus, mocht je hond bijvoorbeeld blaffen tegen een paaltje of een gigantische sneeuwpop, wees dan niet boos, maar laat hem rustig zien dat er niets aan de hand is.

Naar boven

foto 1

foto 2

De hondenneus.

Een hond leeft in een wereld van geuren. Een deel van de communicatie tussen honden vindt plaats aan de hand van geuren. Een eenvoudig voorbeeld van communicatie, aan de hand van geur, zijn de voor de mens niet te ruiken geurstoffen die loopse vrouwtjes afgeven.

Honden hebben een veel beter reukvermogen dan mensen. Dit komt in de eerste plaats door het grotere aantal reukcellen. Over het algemeen kun je stellen dat, hoe langer de snuit, des te beter het reukvermogen. Tussen de verschillende hondenrassen bestaan dan ook aanzienlijke verschillen op dit punt. De mens heeft ongeveer 10 cm² reukepitheel (dun laagje cellen dat de neusholte aan de binnenkant bedekt), de hond daarentegen gemiddeld 100 cm², maar dat varieert tussen 30 cm² bij een Franse buldog en 169 cm² bij een Duitse herder. Ook kan een hond met korte inademingen, ongeveer 300 keer per minuut ademen, zodat er steeds nieuwe aanvoer is van verse lucht.

Het belangrijkste onderdeel van het reukvermogen vormen echter de hersenen. In de hersenen worden de binnenkomende signalen verwerkt. Het is aangetoond, dat honden 'stereo' kunnen ruiken. De hond weet dus of een geur van links of rechts komt. De reukhersenen zijn, in vergelijking met de mens, ook veel groter. Bij de hond nemen ze tien procent van de hersenen in beslag, tegen één procent bij de mens.

Naar boven

Wat hoort onze hond?

Het gehoor van een hond is zoveel beter dan dat van een mens. Pupjes blijken pas na de derde levensweek te reageren op geluid. Vanaf dat ogenblik gaat het gehoor een grote rol spelen in hun leven.

De beweeglijke oorschelpen van de hond maken het mogelijk om een geluid heel nauwkeurig te lokaliseren. Ze kunnen de richting waaruit een geluid komt met een afwijking van 2% bepalen (bij de mens is dat meer dan 15%). Ook horen ze een geluid niet 'harder', maar wel 'beter' en 'verder'. Bij de beweging van de hondenoren zijn niet minder dan 17 spieren betrokken.

'Lage tonen' worden door hond en mens even goed gehoord, maar als het gaat om 'hogere tonen' blijft het menselijk gehoor ver achter op dat van andere dieren. Onze beperking ligt op een golflengte van 20.000 hertz. Een hond daarentegen, kan tonen horen tot een bereik van 50.000 hertz. En wat te denken van een vleesmuis, deze kan bijvoorbeeld tonen horen tot 95.000 hertz. De dolfijn spant de kroon met tonen tot 130.000 hertz.

Naar boven

Kunnen onze honden denken?

Er is zoveel geschreven over dit onderwerp en de meningen zijn zo verdeeld, dat iedereen dit voor zichzelf uit moet maken.

Ik twijfel er geen seconde aan dat honden denken.

Je zintuigen zorgen voor signalen die naar de hersenen gaan (behalve sommige reflexen). Deze signalen worden verwerkt tot bruibare informatie. Het gevolg hiervan is dat je dingen zegt, doet, gedraagt kortom handelt. Een deel van het omvormen van signalen tot handelen gebeurt onderbewust (reptielenbrein ofwel instict). Een ander deel gebeurt bewust(er), in de zgn. neocortex. Zoogdieren hebben een neocortex (mensen een grotere dan andere dieren). Dit bewuste(re) proces is "denken".

Wat onderscheid mensen dan van honden?

Het denken zelf? Nee! Dat denken we omdat wij mensen alleen maar als een mens kunnen denken en dus mens-centrisch zijn. Zo denkt een hond hond-centrisch, dus dat mensen bestaan om hem te voeden, gezelschap te houden, enz. Mensen denken dat ze een hond nemen om hen te bewaken, spelletjes mee te doen, voor gezelschap enz. Mensen denken "uitgebreider", "dieper", "verder" dan honden.

Naar boven

De persoonlijke zone van je hond.

Honden hebben een persoonlijke zone net als wij. Alleen mensen die we heel goed kennen mogen (lees: met toestemming) in onze persoonlijke zone komen. Houdt rekening met de signalen die je hond uitzend. Ze vinden het niet altijd leuk om op jouw tijdstip te knuffelen. Stel je voor hoe het voelt, als er steeds iemand aan je zit te peuteren, terwijl je er eigenlijk geen zin in hebt... Dit geldt ook voor onze honden.

Mensen hebben de neiging om zomaar uit het niets een hond te aaien of vast te pakken, vooral diegenen die er knuffelig uitzien. In deze gevallen laten onze honden dan ook dikwijls allerlei kalmerende signalen zien. Sommige honden zullen, als daar niet naar geluisterd wordt, weg proberen te lopen en weer anderen zullen uithalen. Als verzorger kun je er in zo'n geval voor zorgen dat mensen de persoonlijke zone van je hond respecteren.

Naar boven

Vermenselijken van je hond?

Er wordt vaak aangenomen dat het vermenselijken van een hond gedragsproblemen veroorzaakt. Maar wat is nu eigenlijk het vermenselijken van een hond? Is dit, dat je ze op je bed laat liggen, kleding aandoet of met hen een bezoek aan de dierenarts brengt? En wat stelt een ruk aan de riem met een slipketting eigenlijk voor? Het zou de nekbeet van de moederhond of de onderlinge nekbeet die wolven elkaar geven na moeten bootsen. Dus in feite zouden we kunnen stellen dat het gebruik van een slipketting het vermenselijken van de zogenaamde nekbeet is.

Het is dus moeilijk, zoniet onmogelijk om een definitie te geven voor het vermenselijken van je hond omdat de een de ander niet is. De discussie is oneindig.

Eigenlijk moet men zich niet afvragen of we onze honden vermenselijken of niet. We kunnen als mens niet anders dan op een menselijke manier omgaan met onze honden. We zijn nu eenmaal mensen. Wat we onszelf wel kunnen afvragen is, waar leggen we de grens van het vermenselijken. Bij Hond & Co ligt de grens bij het welzijn van de hond.

Naar boven

Wat is goed leiderschap?

Een goede leider:

 • weet zijn hond te motiveren en te binden;
 • draagt de juiste normen en waarden uit (geeft het goede voorbeeld);
 • weet goed te plannen, te organiseren en te controleren (ter voorkoming van problemen).

De basis van goed leiderschap is het inzicht dat je zelf een deel bent van het geheel. Niet de bazige baas naar wie iedereen moet luisteren. Een goede leider oefent geen macht uit. Goed leiderschap bestaat niet uit het onderdrukken van een ander, maar uit het voorkomen van problemen voor ze ontstaan, begrip tonen voor anderen en hen zo in hun waarde te laten. Je zorgt dat heel de groep er wel bij vaart.

Waar een ruk aan de lijn begint houdt leiderschap op.

Naar boven

Halsband of tuig(je)?

Honden met dun hoornvlies, groene staar of in een toestand verkeren waardoor ze een verhoogd risico lopen op een verhoogde druk binnen in het oog, zouden beter een tuig(je) dragen dan een halsband. We denken dan vooral aan hondenrassen (mopshond, shih tzu, pekinees, etc.) waarbij de ogen minder diep in de oogkassen liggen. Een tuig(je) geeft minder druk op de nek en heeft daardoor ook minder impact op druk binnen in het oog.

Over het algemeen is het beter voor alle honden (behalve degenen die het echt niet willen of zoveel haar hebben dat het echt niet kan) om een tuig(je) te dragen omdat dit de druk verdeelt.

Let er bij de aankoop van een tuig(je) op dat de druk niet op de keel zit en de pasmaat niet te strak of te los zit.

Naar boven

Onze hond en warmte.

Honden kunnen hun overtollige warmte alleen maar kwijt door te hijgen (tong) en via hun voetzolen. Bij een extreem hoge lichaamstemperatuur kunnen de lichaamseiwitten stollen en dit kan leiden tot blijvende beschadigingen. We kunnen dit vergelijken met het koken van een ei.

Laat een hond nooit in de auto bij warm weer. Dit kan desastreuze gevolgen hebben! Zelfs als de auto in de schaduw staat en de ramen enigszins geopend zijn, wordt het binnen al gauw levensgevaarlijk warm. Als we spreken over een auto in de volle zon dan is het snel gebeurd. Je hond zit in een sauna en kan nergens heen. Hijgen is niet voldoende om af te koelen. Zijn/haar lichaamstemperatuur zal heel snel de kritieke 42 ºC bereiken. Deze temperatuur is dodelijk.

Een verblijf in de auto is niet de enige aanleiding voor oververhitting. Ook bijvoorbeeld fietsen, achter voorwerpen aanrennen of naar het strand kun je beter niet doen met warm weer. Let ook op tijdens het wandelen. Daar honden ook afkoelen via hun voetzolen en de straten (het asfalt is soms zo warm dat het smelt) en stoepen soms gloeiend heet kunnen zijn (er kunnen blaren ontstaan op de voetzolen), is het beter om een kleine wandeling te maken in de koelte van de bossen.

Neem vooral bij oudere honden, pups en honden met korte neuzen (Franse en Engelse Bulldogs, Mopshonden en Boxers, etc.) de voorzorgsmaatregelen in acht.

Voorzorgsmaatregelen:

 • Zorg dat je hond niet in de directe zon gaat liggen.
 • Zorg voor voldoende schaduwrijke plekken in huis, tuin en tijdens uitjes.
 • Maak langere wandelingen in de koelte van de ochtend en late avond.
 • Zorg voor voldoende vers en koel water.
 • Als je hond wilt zwemmen laat hem/haar dit dan doen.
 • Laat je hond niet op heet asfalt en stoepen lopen. Wat voor onze voetjes te warm is, is dat voor die van hen zeker.
 • Maak wandelingen in een schaduwrijke bosomgeving.
 • Zand wordt ook gloeiend heet als de zon er op staat, denk daar aan als je, je hond meeneemt naar het strand.
 • Help je hond zijn/haar grenzen te bepalen. Sommige honden kennen (net als sommige mensen) hun eigen grenzen niet. Moedig ze niet aan.
 • Maak geen onnodige ritjes in de auto.
 • Neem altijd voldoende water mee.

Symptomen oververhitting:

 • Heel erg hijgen
 • Veel kwijlen
 • Sloomheid
 • Warm aanvoelen
 • Als zijn/haar lichaamstemperatuur hoger dan 40 ºC is
 • Rode slijmvliezen
 • Buiten bewustzijn raken

Wat als je een hond bij warm weer in een auto ziet?

Probeer de eigenaar op te sporen, lukt dit niet dan is het verstandig om zo snel mogelijk de politie en de dierenambulance te waarschuwen. Mocht dat niets opleveren, dan kun je een ruitje inslaan om de hond te bevrijden. Ruit inslaan, mag dat? Als het echt een kwestie van leven of dood is, mag je dit doen. Dit wordt in juridische termen aangeduid als ‘zaakwaarneming’: Je treedt op in het belang van een ander.

Wat te doen bij oververhitting:

Zorg dat de hond zo snel mogelijk wordt afgekoeld. Leg een nat laken of handdoek (je t-shirt mag ook) over de hond en maak deze steeds opnieuw nat met nieuw koud water. Als de hond nog bij bewustzijn is geef hem/haar dan hele kleine slokjes water te drinken. Neem gelijk contact op met een dierenarts.

Naar boven

Onze hond en koude.

Hebben onze honden het wel eens koud? Ja, onze honden kunnen het wel degelijk koud hebben. Ze kunnen dan flink bibberen.
Er zijn namelijk genoeg rassen die geen ondervacht hebben en daardoor meer moeite hebben om zich warm te houden in de winter. Ook pups, zieke en oude honden hebben het sneller koud.
Er zijn natuurlijk ook honden, met hele dikke vachten, die het binnen veel te warm krijgen en graag buiten willen zijn of binnen de koelste plaatsjes uitkiezen.

Honden die het sneller koud hebben en het niet erg vinden om een jas aan te doen kun je gerust ter bescherming een jas aandoen.
Als je gaat wandelen ga dan niet te lang en ga ook niet lang stil staan om met iemand te kletsen. Blijf lekker in beweging, goed voor de spieren en botten tijdens de kou.

Zwemmen in de winter

Zwemmen kan voor gezonde honden geen kwaad. Laat het echter niet langer dan een minuut of 5 duren. Daarna lekker doorstappen tot je thuis bent. Niet met je natte hond stil gaan staan of nog snel even boodschappen doen en je hond in de auto laten liggen.

Strooizout

Let op de pootjes als er gestrooid is. Het zout gaat in de kloofjes zitten en dat kan behoorlijk pijnlijk zijn. Voorkomen is beter dan genezen.
Vermijdt wegen die gestrooid zijn. Als dit niet mogelijk is, was dan zodra je thuis komt de pootjes schoon.
Er wordt ook wel eens aangeraden vaseline aan de pootjes te smeren voor je gaat wandelen. Ik vind dit zelf geen goed idee omdat daar weer allerlei viezigheid in gaat kleven en dat kan ook weer voor problemen zorgen.

Op het ijs

Elke winter weer tientallen nieuwsberichten over honden die door het ijs zijn gezakt en niet allemaal met even goede afloop. Het is levensgevaarlijk om je hond op het ijs te laten. Als ze door het ijs zakken kunnen ze in de meeste gevallen niet op eigen kracht terug op het ijs komen. Er is ook het gevaar dat ze onder het ijs schieten waardoor je niet meer bij hen kunt. Willen ze graag......lijn ze even aan tot je de gevarenzone gepasseerd bent. Ook hier geldt dat voorkomen beter is dan genezen.

Naar boven

Meer ruimte voor honden met problemen - Gele hond.nl

Sommige honden hebben meer ruimte nodig.

Mocht je een hond zien met een gele doek of een geel lint om zijn/haar nek, of een geel lint aan zijn/haar riem of tuigje, hou er dan alsjeblieft rekening mee dat dit een hond is die afstand nodig heeft van andere honden. Wanneer je dit "Gele Hond teken" ziet, nader dan alsjeblieft die hond en zijn/haar verzorger niet met je eigen hond.
Het gele teken geeft aan dat de hond, om één of andere reden, (tijdelijk) geen andere honden in zijn/haar nabijheid kan verdragen.Yellow Dog

Hoe dichtbij is TE dichtbij?

Dat weten we niet. Alleen de ‘Gele Hond’ en zijn/haar verzorger weten dit. Houdt dus ruim afstand en geef hond en verzorger de tijd om je uit de weg te gaan.

Redenen waarom een hond meer ruimte nodig heeft:

Een hond kan

 • gezondheidsproblemen hebben
 • aan het herstellen zijn van een operatie
 • uit het asiel komen en een trauma hebben
 • in training zijn en men kan daarbij even geen afleiding gebruiken
 • bang zijn voor andere honden, mensen of dingen
 • loops zijn
 • onzeker zijn
 • oud zijn en niet veel meer aan kunnen

Kortom, welke reden er ook mag zijn, een geel teken betekent dat de hond meer ruimte nodig heeft.

Gele hond is een initiatief van www.yellowdog.se

Naar boven